luni, 30 ianuarie 2017

O iubire cât o viață: muzica!La sfârșitul lunii ianuarie, s-a stins din viață pianista Luminița Rotaru-Constantinovici, conf. univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași.
De o modestie rară, cu răbdare şi devotament a pregătit elevi şi studenţi timp de 24 de ani.
«Nu este suficient să știm sau să ascultăm muzică. Ea trebuie practicată, trăită, desăvârșită și dezvăluită publicului[1]

S-a născut în Republica Moldova și a început studiul pianului la Botoșani. A urmat cursurile muzicale la Cluj-Napoca, în perioada liceului, și la Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași, pe care a absolvit-o în anul 1996. În 2005 a obţinut titlul de Doctor în Muzică cu lucrarea „Aspecte ale originalităţii şi creativităţii în interpretarea muzicală” la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr . Nicolae Brânduș.
«Primul meu profesor de pian a fost domnul Viorel Mărîi, care a reușit să aprindă în fantezia mea de copil dragostea  pentru muzica clasică. M-a și înscris la Concursul Lira de Aur chiar din clasa I. În gimnaziu profesorul și dirijorul Gheorghe Timofti m-a format, mi-a pus bazele muzicii. Tot ceea ce am studiat cu acest mare maestru, teorie, solfegiu, dictat muzical, mi-a fost atât de bine împărtășit încât nu numai că nu am avut nevoie de nici o pregătire până la admiterea la facultate, ci și acum pot face față oricărei încercări muzicale de acest gen.[2]»

A fost profesor de pian la liceele de muzică din Botoșani și Iași, din 1997 fiind preparator, asistent, lector și conferențiar universitar la Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași.
A susținut concerte și recitaluri în ţară şi în străinătate: Italia, Spania, Turcia, Bulgaria, Portugalia, Republica Moldova, România (Iași, București, Suceava, Piatra Neamț, Cluj, Bacău, Botoșani), realizând numeroase înregistrări[3].
A susținut Masterclass-uri internaționale de pian în: Portugalia Universidade do Minho 19-25 aprilie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova, (25 iunie 2015 și 25 iunie 2014), NMA State Musica Academy Sofia Bulgaria 2-5 decembrie 2014, MSGSÜ Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul, Turcia, 1-4 Aprilie 2014, Conservatorio Superior de Musica „Eduardo Martinez Torner” del Principado de Asturias, 22-24 aprilie 2013, Auditorio del CONSMUPA, Oviedo, Spania, Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini - Palermo Italia, 7-11 noiembrie 2011.
A participat la conferințe și simpozioane naționale și internaționale în Portugalia, Italia, Spania, Turcia, Bulgaria (Blagoevgrad, Plovdiv), România (București, Brașov, Iași, Cluj, Timișoara, Oradea).
Printre altele, a coordonat și inițiat Proiectul internațional „Scriabin  100”, desfășurat  în Portugalia, Republica Moldova, Suceava, Piatra Neamț; a organizat Masterclass-ul de pian Prof. Romeo Smilkov, Academia de Muzică Plovdiv, Bulgaria, 2-5 martie 2015, Masterclass-ul de Lied German - Sofia Kontossi si Anna Maria Kokkori (Karkania), 12-16 mai 2014, Masterclass-ului de acompaniament Sofia Kontossy Atena, Grecia, 2-4 mai 2012, Masterclass-ul de pian Prof. docent Paola Bruni, Conservatorio di Musica Nino Rota Monopoli, Italia, 11-15 noiembrie 2015, a organizat și a participat la  Proiectul „Creația  muzicală  elenă –  o  viziune”,  Iași  9-13 aprilie 2013, în colaborare cu Universitatea Națională din Atena, prof. Sofia Kontossy și Mina Polychronou.
A fost membru în colectivul redacțional al volumului „Botoșani, oraș al muzicii europene”, editat în cadrul proiectului „Botoșaniul muzical” implementat de Asociația culturală Vis de Artist.
A publicat șase cărți însoţite de DVD-uri [4], dintre care una bilingvă: „Poeme pentru pian de Alexander Scriabin. Perspective interpretative”/„Piano Poems by Alexander Scriabin. Interpretative Perspectives”, Editura Artes, 2015. Astfel și-a susținut activitatea interpretativă. A fost un muzician desăvârșit, echilibrat, care a înțeles și a împărtășit sensul muzicii din repertoriul pe care și l-a ales.
A fost membră în jurii și comisii de specialitate la Olimpiadele Naționale de interpretare – pian (București 2009, Bistrița 2010, Cluj-Napoca 2011), la Concursul Naţional de Pian „Remember Dinu Lipatti” 2008, eveniment inclus în „PROIECTUL IAŞI 600”, World Piano Competition – WPTA, comisii de licență (Târgoviște, Constanța, 2003).
Activitatea ei profesională poate fi susținută de recomandări din partea unor personalități marcante ale scenei muzicale naționale și internaționale, precum: Professor PhD Luis Pipa University of Leeds Portugal, Professor PhD Metin Űlkü University State Conservatoire Istanbul, Turcia, Prof. univ. Rostislav Yovchev National Musical Academy Sofia, Bulgaria, Doctor, Conferențiar universitar, Tatiana Bularga, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Moldova, Prof. univ. dr. Daniel Goiti Academia de muzică G. Dima Cluj Napoca, Prof. univ. dr. Nicolae Brânduș Universitatea Națională de Muzică București.
A desfășurat o bogată activitate academică: președinta comisiei de Relații Internaționale și Imagine a Senatului Universității de Arte „G. Enescu” Iași (2012-2016), membru în Consiliul Catedrei și al Departamentului, membru în comisii pentru ocuparea posturilor, membru în comisii de admitere, tutore an IV, membru în Comisia de organizare a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Arte “G. Enescu” Iaşi, 2009.
A îndrumat studenții[5] către cursuri de masterclass sau cursuri de vară cu admitere, unde au obținut Diplome de Merit sau de Masterclass: Grecia 2012-2015, Bulgaria 2013 și 2015, Republica Moldova – 2015, Polonia 2010, Elveția 2013, 2012 și 2008, Italia 2014, Germania 2008, România 2009, 2010 și 2011.
A încurajat copii și tineri să urmeze și să descopere calea muzicii. Traiectul meu muzical i-l datorez. Ea a fost cea care a intuit posibilitățile mele de a răspunde muzicii cu muzică. 
Pentru cei care au cunoscut-o a fost un model de profesionalism, de decență, de modestie, de noblețe și, mai presus de toate, de iubire. A iubit arta sunetelor, semenii, viața... Și da, așa cum credea,
„câteodată avem nevoie de nostalgie pentru a ne aminti de vremuri frumoase în care muzica făcea parte din viața noastră într-un fel aparte și în care o pleiadă întreagă de oameni deosebiți au creat o linie de legătură între generații, sub umbrela muzicii.[6] 
Site 
prof. dr. Cătălina Constantinovici


[1] Luminița Rotaru-Constantinovici, Nostalgie la Ziua europeană a muzicii și culturii botoșănene, Ed. Artes, Iași, 2014, p. 90
[2] Ibidem, p. 91.
[3] - DVD concert Bulgaria RNF: 158802
-  CD F. Chopin – Concert pentru pian și orchestră op. 11 nr. 1, RNF: 140671
-  CD A. Scriabin– Concert pentru pian și orchestră op. 20, RNF: 140673
-  CD C. Saint-Saens– Concert pentru pian și orchestră nr. 2, RNF: 140674
-  CD D. Sostakovici – Concertul pentru pian și orchestră nr. 2, (primă audiţie) RNF: 140672
-  CD Recital de Crăciun, RNF: 164905
-  CD Recital de Pian Turcia RNF: 164906 
-  CD Recital de Pian RNF: 164908
-  CD Recital de pian A. Scriabin, RNF: 164907
-  CD în volumul cu ISBN 978-606-547-035-4
-  CD/DVD în volumul cu ISBN 978-973-8263-54-3
-  CD în volumul cu ISBN 978-973-716-732-3
-  CD în volumul cu ISBN 978-973-8263-54-4 
-  DVD înregistrare live din concert 2008
-  DVD Recital de Pian
-  DVD “Recital de Crăciun” 2008 înregistrare live
-  CD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Nicolae Ursu, înregistrare din concert, Designed
by Gabriel Lozba-compact disc multimedia. 
-  CD Concert (primă audiţie) cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Florin Totan, înregistrare din
concert, Designed by Gabriel Lozba-compact disc multimedia. 
-  CD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Ilarion-Ionescu Galaţi, înregistrare din concert,
Designed by Gabriel Lozba-compact disc multimedia. 
-  CD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Nicolae Ursu, înregistrare din concert, Designed
by Gabriel Lozba-compact disc multimedia.
-  DVD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Florin Totan, înregistrare din concert, Designed by Gabriel Lozba-compact disc multimedia. 
-  DVD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Ilarion-Ionescu Galaţi, înregistrare din concert, Designed by Gabriel Lozba-compact disc multimedia. 
-  DVD Concert cu orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani, dirijor Nicolae Ursu, înregistrare din concert, Designed by Gabriel Lozba-compact disc multimedia.
[4] „Aspecte ale originalității și creativității în interpretarea muzicală - curs de pian-” ediția II revizuită și adăugită, Editura Artes 2015, ISBN 978-606-547-242-6 cu CD;
Volum „Op. 109 – Lullaby – ul universului beethovenian„, Ed Artes, 2011, ISBN 978-606-547-035-4 cu CD;
Volum „Angelic şi Demonic – Preludiile pentru pian de A. Skriabin şi D. Şostakovici, op. 11 şi op. 34”, Editura Artes 2009, ISBN 978-973-8263-45-1 cu DVD/CD;
Volum „Aspecte ale originalităţii şi creativităţii în interpretarea muzicală”, Editura PIM, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-716-732-3 cu DVD/CD;
Volum „Interpretarea muzicală între Bach şi Messiaen”, Editura PIM, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-716-733-0.
[5] Premii  și  diplome obținute de studenți la  Concursuri  și  Festivaluri  internaționale:  trei  Premii  I  la  Simpozionul  Interna­țio­nal  „Universul Științelor”  2013  și  2014,  Premiul  I  la  Concursul  Internațional  de Interpretare  Instrumentală  „George  Georgescu” Tulcea 1998, Premiul  I  la  Concursul  Internațional  de  Interpretare  Instrumentală  „George  Georgescu”  Tulcea  2000, Premiul  I  al  Concursul  Internațional  de  interpretare  vocală  și  instrumentală  Cernăuți  2011,  Premiul II la Concursul Internațional  de  Interpretare  Pianistică  2015,  Premiul II  la  Simpozionul  Internațional  „Universul  Științelor”  2015, Mențiune la Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „George Georgescu” 1997, Mențiune la Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „George Georgescu” 1997, Diploma de laureat al Festivalului „Vise printre stele”,  Cernăuți 2011,  Festivalul  Internaționalal  Artei  Lirice,  ediţia  a  XI-a, Sibiu, 12 septembrie-4 octombrie 2012 Filarmonica de Stat Sibiu Seară de Muzică şi Teatru, 3 Diplome de Excelență Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți  Republica  Moldova  2015,  Diploma  de  participare la Simpozionul  Internațional  „Universul  Științelor”  2014, Diploma de participare la Masterclass de Pian susținut de Assoc. Prof. Romeo Smilkov, Bulgaria 2015, 3 Diplome Masterclass de Acompaniament Ansamblu Vocal Cameral Sofia Kontossy 20-24 aprilie 2015, 2 Diplome  de participare  la  Masterclass  de  Pian  susținut  de  Prof.  docent  Paola  Bruni,  Italia  2014, Diploma de participare la Simpozionul Internațional „Universul Științelor” 2013, Diploma de participare la Masterclass de Pian susținut de Prof. docent Paola Bruni, Italia 2014, Diploma  de  participare  la  Masterclass  de  Pian  susținut  de  Assoc.  Prof.  Romeo Smilkov, Bulgaria 2015, 3 Diplome de  participare  la  Masterclass  de  Pian  susținut  de  Elizabeth  Sombart  2013, 3 Diplome de participare la Masterclass de Lied Elen Grecia 2013, 3 Diplome de participare la Masterclass de Pian susținut de prof. Rostislav Yovchev Bulgaria 2013, Diploma de participare la Masterclass de Pian susținut de prof. Reto  Reichenbach  Elveția  2012, 2 Diplome  de participare la Masterclass de Lied Elen Grecia 2012, Diplomă Masterclass Sophia Kontossy, Lied Elen, 2012, Diploma  Masterclass  de  Pian  susținut  de  prof. Marius Adamczak Polonia 2010, Diploma de participare la Concursul Internațional  de Interpretare Instrumentală „George Georgescu” 1997, Diploma  de  participare  la  Masterclass  de  Pian  susținut  de  Prof.  Pascal  Salomon  Elveția  2008,  studenţi acceptaţi  la  Crescendo's two-week  master  course  in  Sárospatak,  Hungary  2010  şi  2007,  2 Certificate  pentru promovarea științelor, culturii și artelor în cadrul Simpozionului Internațional „Universul Științelor” 2014.
[6] Luminița Rotaru-Constantinovici, op. cit., p. 90.

miercuri, 25 ianuarie 2017

Premiul al III-lea pentru poezie obținut de Dorel Gaftoneanu

Dorel Gaftoneanu a obținut Premiul al III-lea la secțiunea Poezie din cadrul Festivalului internațional de poezie și epigrame ”Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a X-a, 2016-2017. 

Concursul a fost structurat pe două secțiuni: poezie și epigramă.  Botoșăneanul Dorel Gaftoneanu a participat la secțiunea Poezie, fiind jurizat de Cristina-Marian Ionescu, inspector de română, Dumitru Sârghie, câștigătorul ediției anterioare (poezie), scriitorul și jurnalistul George Stanca și scriitoarea Lucia Olaru Nenati. La această secțiune s-au înscris 345 de participanți, ce au primit note cuprinse între 5.33 și 9.25. Dorel Gaftoneanu s-a clasat pe locul al III-lea, cu media 9.08, după Ana Drăgoianu (câștigătoarea acestei secțiuni – 9.25) și Alina Neagoe (9.17).

sâmbătă, 21 ianuarie 2017

Invitație la realizarea publicației ”Botoșani, oraș al muzicii europene”, vol. al III-lea

Asociația culturală Vis de Artist vă invită să contribuiți la realizarea publicației ”Botoșani, oraș al muzicii europene”, vol. al III-lea. Volumul colectiv va cuprinde două secțiuni: una dedicată personalităților muzicale botoșănene1, cealaltă – muzicii europene.
Înscrierile se pot face până pe 20 februarie 2017, prin trimiterea unui rezumat (maximum 10 rânduri) + 5 cuvinte cheie în limba română la adresa visdeartist@yahoo.com.
Taxa de participare este de 10 lei și se va achita, în perioada 1-20 februarie 2017, în contul Asociației RO 18 RNCB 0041085662310001, deschis la BCR Botoșani, cu mențiunea TAXĂ VOLUM.
Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta materialele primite.

Studiul va avea următoarele coordonate:
   Titlul lucrării (Times New Roman 14, Bold, centrat);
   Prenume, nume (cu menționarea gradului didactic),
   Numele instituției pe care o reprezentați
   E-mail 
   (Times New Roman 10, italic, alin. dr.);
   Abstract: rezumatul în limba engleză
   Keywords (5): cuvintele cheie în limba engleză (Times New Roman 12, italic, alin. stg.);

Textul va fi redactat cu Times New Roman 12, la distanța de un rând și jumătate, margini de 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga), dimensiunile maxime ale unei lucrări să fie de 6 pagini, exemplele și tabelele vor fi numerotate. Notele de subsol (Prenume, nume, titlul lucrării, editura, orașul, anul apariției, pagina) trebuie să se reflecte în bibliografia finală;
Bibliografie în ordinea alfabetică a numelor autorilor (Times New Roman 12) NUME, PRENUME, titlul lucrării, orașul, editura, anul apariției.

Termenul de trimitere a lucrărilor este 10 aprilie 2017.
În cazul în care studiul depășește numărul de șase pagini, se va percepe o taxă de 5 lei/pagină, care va fi achitată în perioada 1-10 aprilie 2017, în contul mai sus menționat.
Lansarea publicației va avea loc în data de 21 iunie 2017, de Ziua Europeană a Muzicii. Fiecare participant este invitat să-și susțină studiul și va primi câte un exemplar/ participare (in)directă.
Vă mulțumim!

* http://visdeartist.blogspot.ro/p/botosaniul-muzical-2016.ht…
1 Vă prezentăm, orientativ, lista personalităților muzicale botoșănene, care este și va rămâne deschisă:
1. ACÉL, Ervin (3.06.1935, Timișoara – 24 august 2006, Viena) – 1960-1963, profesor de pian, dirijor permanent al Filarmonicii botoșănene.
2. ANDRIESCU, Maria (Popovici-Bâznoșanu) (6/18.09.1878, comuna Bâznoasa-Lunca, județul Botoșani – 2.03.1981, București).
3. ANDRIESEI, Mihai (28.10.1906, comuna Brăeşti, judeţul Botoşani – 17.12.1981, Braşov).
4. APĂTEANU, Elena, soprană.
5. BOTEZATU, Petre (27.02.1911, Dorohoi, judeţul Botoşani – 1.12.1981, Iaşi).
6. BRĂTESCU, Călin (29 decembrie 1970, Botoșani)
7. BUCESCU, Iulia (13.05.1935, comuna Sulița, județul Botoșani – 6.01.2015, Iași).
8. CĂPĂȚÂNĂ, Silvia (11.03.1892, Dorohoi – ?). 125 de ani de la naștere
9. CIOMAC, Emanoil (5.02.1890, Botoşani -13.06.1962, Bucureşti). 55 de ani de la moarte
10. COCORĂSCU, Madeleine (22.07.1886, Botoșani – 6.08.1971, București).
11. COJOCARU, Gheorghe (27.05.1928, satul Corjeuți, comuna Pomârla, județul Botoșani – 2002). 15 ani de la moarte
12. CONSTANTINESCU, Constantin I. (pseudonim Costin Conduraş) (28.10.1903, Truşeşti, judeţul Botoşani – 22.02.1985, Iaşi).
13. DAMIAN, Mihai (15.07.1954, la Botoşani).
14. DANDARA, Liviu (3.12.1933, comuna Miorcani, judeţul Botoşani – 22.06.1991, Bucureşti).
15. DECKER, Carol Anton (26.09.1857, Botoşani – 26.01.1908, Iaşi). 160 de ani de la naștere
16. DRON, Theo (Thodire) (2.03.1894, Darabani, judeţul Botoșani – 25.06.1977, Bucureşti). 40 de ani de la moarte
17. DUNCA-SCHIAU, Constanţa (16.02.1843, Botoşani – 192?, Bucureşti).
18. ENESCU, George (7/19.08.1881, comuna Liveni-Vârnav, azi George Enescu, judeţul Botoşani – 4.05.1955, Paris).
19. ENĂȘESCU, Dan (n. Botoșani).
20. FILIP, Iancu (186?, Botoşani – 22.12.1897, Fălticeni, judeţul Suceava). 120 de ani de la moarte
21. FILIP, Vasile (1.03.1900, Botoșani – 24.12.1983, București).
22. FLEURY, Victor C.
23. GHEORGHIAN, Iosif (29.08.1829 Botoșani – 25.01.1909 București).
24. GHEORGHIU, Corneliu (n. 18.09.1924, Botoșani).
25. HORCEAG, Savel (5.12.1898, sat Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani – 19.07.1996, București).
26. IONESCU, Dimitrie (”Moș Chintă”) (2.10.1850, comuna Fîntînele, județul Botoșani – 3?.08.1942, Mănăstirea Agafton, județul Botoșani). 75 de ani de la moarte
27. LERNER, Samuel (28.01.1903, Săveni – 13 decembrie 1989, Los Angeles, California, Statele Unite).
28. LUPU, Constantin (19.05.1951 Gâdinți, comuna Sagna, județul Neamț – 27.10.2013, Botoșani).
29. MACOVEI, Grigore (23.01.1908, com. Lozna, jud. Botoșani – 3.08.1976, Suceava).
30. MANOVICI, George (15 ian. 1951, loc. Năruja, jud. Vrancea – m. 28 aug. 2005, Botoşani).
31. NICOLEANU, Petru (? – 10.1927)
32. PARASCHIV, Ilie (1830?, Botoșani – 1900? Botoșani).
33. PARASCHIV, Nicolae (Neculai Paraschie) (1856, Botoșani – 1918, Botoșani).
34. PINTILIE, Ștefan (9.12.1930, com. Bucecea, jud. Botoșani – ?.10.1982, Suceava). 35 de ani de la moarte
35. POPESCU, Mariana (n.19 iulie 1949, Botoșani).
36. POSLUŞNICU, Mihail Gr. (1/14.11.1871, Suceava – 30.01.1936, Botoșani).
37. PRELIPCEAN, Ioan (28.12.1929, com. Horodnicul de Jos, jud. Suceava – 6.07.2012, Botoșani). 5 ani de la moarte
38. PROTOPSALTUL Evstatie (14??, Cristeşti, judeţul Botoşani – 1556, Bistriţa, judeţul Suceava).
39. RUGESCU, Constantin (a absolvit A.T. Laurian în 1903)
40. SAINT-GEORGES, Alexandru (1854, satul Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani – 30.04.1904, Iași).
41. SAINT-GEORGES, Didia (Maria Alexandrina) (24.09.1888, Botoșani – 24.01.1979, București).
42. SEVEREANU, Nicolae (14.10.1864, Flă¬mânzi, jud. Botoșani – 8.03.1941, Buzău).
43. TAMBERLICK, Enrico (Toma Cosma) (16.03.1820, Flămânzi, jud. Botoșani?/Andrieșeni, jud. Vaslui – 15.03.1899, Paris).
44. ȚĂRANU, Andronic (1852, Botoșani – 03.1930, Botoșani). 165 de ani de la naștere
45. VITCU, Dumitru (n.2.03.1940, com. Ibănești, jud. Botoșani).
46. ZMEU, Ioan (30.01.1860, Botoșani – 28.04.1922, Curtea de Argeș). 95 de ani de la moarte