miercuri, 19 martie 2014

Concurs de compoziție ”Liviu Comes”

Concursul de compoziție ”Liviu Comes” organizat de Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” se adresează tinerilor compozitori, studenţi la studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat. Concursul are ca obiect lucrări instrumentale cu caracter didactic pentru ciclurile de învăţământ muzical gimnazial sau liceal. Concurenţii vor adecva gradul de dificultate al lucrărilor la nivelul expresiv şi tehnic al elevilor din ciclurile şcolare menţionate, care vor fi indicate pe prima pagină a partiturii.

Concursul cuprinde trei secţiuni:
A. lucrări pentru voce şi pian;
B. lucrări pentru voce şi chitară;

C. lucrări pentru chitară solo
Fiecare concurent poate prezenta una sau mai multe lucrări.
Lucrările vor fi redactate şi înaintate comisiei în format electronic (obligatoriu în programul Sibelius - extensia .sib), însoţit de o listare.
Partitura lucrării, nesemnată, va conţine un motto şi va fi însoţită de un plic închis cu acelaşi motto, ce va cuprinde în interior, alături de motto, numele şi prenumele autorului, CNP, date de contact (adresă, telefon, e-mail), anul de studiu, secţia şi universitatea pe care o frecventează autorul respectivei lucrări precum şi o adeverinţă de student eliberată de secretariatul facultăţii de care aparţine.

Lucrările vor fi depuse la secretariatul Facultăţii Teoretice până vineri, 28 martie 2014, ora 15 sau se pot expedia şi prin poştă, la adresa: Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, str. Ion I. C. Brătianu nr.  25, cod 400079,  Cluj-Napoca.

Rezultatele concursului vor fi anunţate miercuri, 7 aprilie 2014.

Se acordă următoarele premii:
- Premiul I în valoare de 700 lei
- Premiul II în valoare de 500 lei
- Premiul III în valoare de 300 lei
La iniţiativa unor fundaţii, asociaţii culturale etc. este posibilă acordarea de  premii speciale.
Lucrarea premiată şi lucrările menţionate vor fi publicate la Editura MediaMusica.
http://amgd.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.