vineri, 17 octombrie 2014

”Trec magii prin Vatra Moldovei”Asociația IHTIS organizează în data de 15 noiembrie 2014 Festivalul interjudețean de colinde și datini românești ”Trec magii prin Vatra Moldovei”. Aflat la a IV-a ediție, festivalul se va defășura la Hotel ”Rapsodia” și are scopul de a aduce față în față tineri cu si fără dizabilități veniți din diferite județe cu gândul de a primi cel mai măreț TROFEU pe care o comunitate îl poate oferi – acela de A FI ÎMPREUNĂ.
Fiind un eveniment – concurs, jurizarea implică o ierarhizare a participanților, motivând dorința  tinerilor  cu  dizabilități  de  a  persevera  în  pregătire,  experimentând  an  de  an participarea cu șanse egale alături de semenii fără dizabilități. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
-  Pot  participa  atât  grupuri  de  colindători  cât  si  concurenți  individuali, promovând repertorii adecvate tematicii festivalului – colinde sau datini românești;
- Participanții, cu și fără dizabilități, pot avea vârste cuprinse între 7 si 35 ani. IHTIS fiind declarată prin  Statut  ca  Asociație  pentru  Tineret  -  grupul  țintă căruia  se  adresează proiectul a trebuit delimitat prin vârstă, astfel:
-  205 participanți cu vârsta cuprinsăîntre 14 și 35 ani;
-  40  participanți:  a)  concurenţi  sub  14  ani;  b)  profesorii  instructori;  c)  însoţitorii concurenţilor cu dizabilităţi; d) membri ai juriului; e) organizatori şi parteneri.
Așadar, vârsta va fi un prim criteriu de preselecție.
- Festivalul este structurat pe:
• Două secțiuni: COLINDE și DATINI.
• Secțiunea COLINDE va include TREI subsecțiuni:
S1 - INDIVIDUAL
S2 - GRUP VOCAL (minim 3 participanți și maxim 10 participanți)
S3  -  PROFESIONIȘTI  (concurenți  individuali  și  grupuri  elevi  sau  absolvenți ai liceelor de artă, pedagogic, seminarii teoologice sau școli de artă populară).
- Fiecare participant are dreptul de a se înscrie numai la o singură secțiune.
- Instituțiile de învățământ de masă sau cele speciale au dreptul să înscrie maxim 10 concurenți, pentru a asigura diversitatea evenimentului.
- Intrarea în concurs se stabilește prin ordinea primirii la adresa de e-mail indicată de Organizator a formularului de înscriere, completat cu toate cerințele solicitate, pentru fiecare Secțiune sau subsecțiune.
- Fiecare participant - individual sau grup vocal - trebuie să prezinte în concurs:
• 2 (două) colinde sau o datină.
- Evoluția pe scenă trebuie să se încadreze în maximum 10 minute, incluzând în acest timp  și  momentele  referitoare  la  intrarea,  iesirea și  prezentarea  participantului  sau grupului;
-  Ținuta propusă este costumul tradițional popular; grupurile reprezentând școli, instituții
etc. pot purta (dacă doresc) ținuta lor reprezentativă.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE şi PRESELECȚIE:
- Înscrierea în Festival se face online, în baza unui Formular solicitat, completat și apoi  trimis  la  adresa:  michi_mihaescu@yahoo.com,  perioada  de  înscriere  fiind: 15 oct - 31 oct 2014. Organizatorul va confirma primirea formularului completat.
o  În  cadrul  Formularului  de  înscriere există un punct destinat îndeosebi colindătorilor  cu  dizabilități (individuali)  care  doresc  ca  în  pauza  de  jurizare  să fie prezenți  pe  scenă cu  repertorii  muzicale    altele decât  specificul  festivalului (muzică ușoară, populară, folk, romanțe) - pentru a fi remarcați de alți organizatori de  evenimente  culturale.  Evoluția  acestora  nu  va  influența  în  nici  un  fel  decizia juriului, retras pentru stabilirea Clasamentului final.
- Preselecția se va face de către Organizator, în baza analizei Formularelor de înscriere primite.  În  cazul  în  care,  participanții  trimit  una  dintre  cele  două pagini  ale formularului  de  înscriere  incomplete  sau  încalcă oricare  altă prevedere  a Regulamentului,  Organizatorul  își  rezervă dreptul  de  a-i  descalifica.  Completarea corectă a Formularului - al doilea criteriu de preselecție.
- Publicarea Listei Finale a Participanților: 1 noiembrie 2014.
JURIUL 1 – va fi alcătuit din 5 membri:
a)  3 specialiști - vor acorda fiecare o singură notă - între 7  şi 10 - fiecărui concurent individual  sau  grup  înscris  în  concurs,  corespunzător  profesiei  avute  punctând: prezența  scenică (mai  exact,  costumul  popular),  autenticitatea  repertoriului  (cf. zonei folclorice) și calitatea interpretării (aptitudini vocale).
b) 1 secretar al juriului – va consemna într-un formular, fiecare notă acordată - cu voce tare de fiecare dintre cei trei membri al juriului, după evoluția fiecărui număr din concurs. Media aritmetică a celor trei note va stabili clasamentul final.
Activitatea de “Secretariat” va consta de asemenea în:
- a se asigura  că membrii juriului  respect Regulamentul  festivalului si pe cel de jurizare;
-  a  păstra  materialele  cu  caracter  confidențial  (diplome,  fise  de  jurizare  si alte  însemne  specifice)  si  a  permite  accesul  la  acestea  numai  persoanelor  de drept;
- a raporta organizatorilor orice neregulă sau situație neprevăzută, spre a fi supuse analizei acestora.
c) 1 prezentator – care va decide singur acordarea Premiului de Popularitate.
-  Fiecare  dintre  membrii  juriului  are  libertatea  de a  opri  evoluția  unui  concurent  sau grup, în cazul constatării nerespectării Regulamentului, descalificând participantul după explicarea motivului deciziei luate.
-  Secretarul  juriului,  Prezentatorul,  alături  de  voluntarii  care  vor  asigura desfăsurarea evenimentului, vor participa obligatoriu lao sedințătehnică, înainte cu cel puțin o zi înaintea Festivalului.
JURIUL 2 - va fi alcătuit din reprezentanţi ai mass-mediei, rolul acestora fiind esential în promovarea abilităţilor – cu şanse egale – a tuturor participanţilor. Chiar dacă membri acestui  juriu  nu  vor  acorda  note,  aceștia  vor  desemna împreună concurentul  sau grupul căruia i se va înmâna Premiul Presei.
- Nici unul dintre  Membri juriului 1  şi juriului 2 nu pot  înscrie sau dirija concurenții  în Festival. Al treilea criteriu de preselecție.
PREMII în concurs: Se vor acorda următoarele premii:
- Un singur Trofeu, în funcție de punctajul maxim obținut, indiferent de secțiune.
- Pentru Secțiunea COLINDE: locul I, II si III + 3 Mențiuni – pentru fiecare dintre cele 3 Subsecțiuni.
- Pentru Secțiunea DATINI: locul I, II si III + 3 Mențiuni.
- Premiul de Popularitate (decis exclusiv de Prezentator).
- Premiul Presei (decis exclusiv de reprezentanții mass-media – juriul 2).
- Toți concurenții vor primi Diplome de Participare.
- În funcție de circumstanțe, organizatorul îsi rezervădreptul de a nu acorda sau de a redistribui unele premii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.