duminică, 5 ianuarie 2014

"Dor de Eminescu”, ediția a III-a
http://api.ning.com/files/Xzkp5vEFdSvBVwpQyvkOd3aKchFGVfjjfnRrbFCUSjuMmfEbjwKA1DU9L4LDfcO07ckBYYC1whlk7eWh*jBXkeeKXY8Riv-z/20130122_0020571.jpgCENACLUL „SUNETUL MUZICII” organizeaza Concursul Internaţional SMILE 21+ DOR DE EMINESCU, Editia a III-a, Romania - 27 noiembrie 2013 –  15 ianuarie 2014.

Tema concursului: Rezolvarea creativă a conflictelor din sufletul tău.
Argument: Organizat şi lansat de Cenaclul „Sunetul muzicii”, sub egida Asociaţiei „Sunetul muzicii”, în cadrul ediţiei 2013 a Campaniei SMILE 21+, concursul internaţional “DOR DE EMINESCU”este un proiect integrat programului educaţional global, procesual şi integrativ SMILE 21+ (Strategii de Mediere pentru Inovaţie şi Leadership în Educaţie pentru o viaţă sănătoasă, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă) şi se adresează tuturor celor care, îndrăgind opera eminesciană, doresc să participe la concurs şi să contribuie totodată, indiferent de vârstă, la realizarea unor produse artistice având ca izvor de inspiraţie opera lui Mihai Eminescu.
Ĩn acest timp al postmodernităţii, caracterizat printr-o dinamică de o mare complexitate şi o lume fragmentată, dezvoltarea potenţialului creator al oamenilor a devenit o prioritate în toate domeniile de activitate, atât în plan ştiinţific cât şi aplicativ. La nivel european, criza de sistem a învăţământului a scos în evidenţă nevoia modificării paradigmei educaţionale, în scopul de a permite învăţarea şi orientarea individului de-a lungul întregii vieţi. Creativitatea, comunicarea, inovarea, medierea şi leadership-ul sunt competenţe – cheie în câmpul practicii educaţionale, cu rol în dezvoltarea gândirii şi stimularea progresului personal, profesional, social şi economic.
Scop: Sensibilizarea şi educarea, în timp, a tinerei generaţii pentru stabilirea unor legături fireşti între generaţii prin promovarea unor abordări bazate pe autocunoaştere, intercunoaştere şi comunicarea nonviolentă a emoţiilor negative, printr-un proces de exprimare creativă, o metaforă pentru schimbare, valorificarea potenţialului propriu, dezvoltarea personală şi profesională.
Secţiuni:
- Creaţie literară: poezie
- Artă plastică (pictura)

Date organizatorice:
Durata concursului: 27.11.2013 – 15.01.2014
Desfăşurarea concursului/ Condiţii de participare
1. CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ – deschis tuturor creatorilor, membri sau nemembri ai uniunilor de creaţie, elevilor şi studenţilor din ţară și din străinatate. Poeziile (maxim 5) trimise la concurs, vor fi dactilografiate la două rânduri.
2. CONCURSUL DE ARTĂ PLASTICĂ (pictura)- se adresează tuturor artiştilor plastici, membri sau nemembri UAP, elevilor şi studenţilor din ţară si din străinatate.
Dimensiunile lucrărilor rămân la aprecierea fiecărui creator şi vor fi circumscrise, în mod special, lirismului şi mitologiei eminesciene.
Lucrările concursurilor vor fi trimise pe adresa: Fagaras Petru, Piata I. C. Bratianu, nr.20, Alba Iulia, jud. Alba până la data de 10 ianuarie 2014, data poştei,  însoţite de fişa personală a creatorului cu adresa postală, adresa de mail şi un număr de telefon.
Juriile celor două concursuri vor fi formate din critici literari şi de artă, specialişti, reprezentanţi ai ONG-urilor organizatoare şi se vor acorda premii constand din diplome, 1000 lei si carti(2000 lei).
Concurentii care nu vor fi premiati, li se vor trimite diplome virtuale de participare.
Pentru înscrierea în concurs, este necesar achite suma de  10 lei, in contul RO12RZBR0000060014474517, deschis la Raiffeisen Bank, titular de cont Fagaras Petru, cu specificatia “pentru Concursul “Dor de Eminescu”.

Virginia – Smărăndita Brăescu,
Manager general al programului educational SMILE 21+,
e-mail:sociodidactica@yahoo.com; mediatorulcartii@yahoo.com
Petru Făgăraş
Manager de proiect
Preşedinte Liga Scriitorilor Români – Filiala Alba,manager al Cenaclului “Sunetul muzicii” din Sebes, creator şi administrator principal al reţeleihttp://lucianblaga-sebes.ning.com/
e-mail: petrufagaras@yahoo.com ;
Nick Iosub
Coordonatorul proiectului Cenaclul „Sunetul muzicii”
Vicepreşedinte al Asociaţiei „Sunetul muzicii”
e-mail:  nickiosub@yahoo.com;
Vizitează Cenaclul “Sunetul muzicii” la : http://lucianblaga-sebes.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.