luni, 27 ianuarie 2014

Premiile Ad Astra


Asociația Ad Astra acordă un număr maxim de 24 de premii unor cercetători cu rezultate științifice remarcabile. Dintre acestea, se acordă maxim 12 premii cercetătorilor care au afilierea la o instituție din România și maxim 12 premii cercetătorilor care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. Cuantumul acestor premii este stabilit de către asociația Ad Astra.
Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.
Premiile Ad Astra sunt grupate în două categorii:
 • Excelenţă în Cercetare (EC)
 • Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD).
Premiile Ad Astra acoperă șase domenii științifice:
 • Știinţe Fizice și Chimice (SFC),
 • Știinţele Vieţii (SV),
 • Știinţele Pământului și Știinţele Spaţiale (SPSS),
 • Știinţe Inginerești (SI),
 • Matematică și Informatică (MI),
 • Stiinte Sociale si Discipline Umaniste (SSDU).
Premiile Ad Astra pentru Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD) se acordă numai doctoranzilor sau celor care au absolvit studiile doctorale cu cel mult doi ani înainte de data nominalizării și au vârsta maximă de 35 de ani.
Pentru fiecare domeniu, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituție din România și altul pentru cercetători care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. Încadrarea pentru unul dintre cele două premii nu se face la nominalizare, ci pe parcursul evaluării candidaților.
Asociaţia Ad Astra acceptă pentru nominalizarea la premiile Ad Astra, atât propuneri venite din partea unor personalităţi știinţifice recunoscute pe plan internaţional (promotori) cât și autopropuneri din partea candidaţilor.
Documentația necesară pentru nominalizarea unui candidat se încarcă pe http://www.ad-astra.ro/premii/informatii.php sub forma unui document unic, în format PDF, și va cuprinde, în ordine, următoarele informaţii:
 • Scrisoarea de motivare redactată de candidat (în cazul autopropunerilor) sau de promotor (în cazul propunerilor) în limba engleză, cu descrierea contribuţiilor știinţifice remarcabile ale candidatului și precizarea categoriei la care se referă aplicaţia (maxim 500 de cuvinte).
 • Curriculum Vitae al candidatului (maxim 3 pagini format A4).
 • Lista completă a publicaţiilor candidatului din ultimii 5 ani cu menționarea celor mai importante dintre acestea (maxim 3).
 • Lista cu cele mai importante publicații ale candidatului de-a lungul carierei (maxim 10 publicații selectate).
Promotorii pot pune la dispoziția Ad Astra fie documentul unic complet ce cuprinde toate informațiile menționate mai sus, fie doar scrisoarea de motivare însoțită de datele de contact ale candidatului, caz în care Ad Astra se angajează să contacteze condidatul pentru obținerea tuturor informațiilor necesare nominalizării.
Un candidat poate fi propus sau se poate autopropune pentru o singură categorie de premii.
Candidaţii care au primit un premiu Ad Astra în ultimii 5 ani nu sunt eligibili pentru nominalizare.
Nominalizarea unui membru Ad Astra este acceptată doar dacă este făcută sub formă de propunere de către un promotor care nu este membru Ad Astra.
Câștigătorii premiilor Ad Astra sunt deciși de un Comitet de selecţie (juriu), numit de asociația Ad Astra pentru fiecare domeniu știinţific.
Câștigătorii premiilor Ad Astra sunt invitați să contribuie cu un review la o ediţie specială a revistei Ad Astra.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.