duminică, 5 ianuarie 2014

“PRO PIANO-ROMÂNIA”, ediția a III-a, 2014

Fundaţia Culturală “PRO PIANO-ROMÂNIA” organizează, începând cu anul 1997, cu ajutorul unei finanţări PHARE, Concursul Internaţional “PRO PIANO-ROMÂNIA.
Concursul se desfășoară din 2 în 2 ani și se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor din Liceele, Colegiile, Universităţile, Academiile şi Facultăţile de Muzică. Este împărțit în 2 sub-secțiuni, pe criteriul vârstei: a) până în 18 ani, b) între 19 și 30 ani. Concursul urmăreşte stimularea și încurajarea creativității tinerilor muzicieni, depistarea și promovarea celor mai bune compoziții, prin mediatizarea creaţiilor premiate, îmbogățirea repertoriului românesc și universal destinat în special elevilor din primele doua cicluri școlare (elementar și gimnazial), segment sărac în piese didactice, adecvate nivelului lor de interpretare, îmbogățirea repertoriu românesc/universal existent, cu noi piese de valoare.
Tematica (structura de conţinut a concursului) este variabilă de la o ediţie la alta. Pentru ediţia 2014 se pot prezenta 2 variante de lucrari pentru pian: 1) lucrări de dificultate ușoară și medie, pentru copii cu vârste cuprinse între 5 – 12 ani, la 2 și 4 mâini ( pe același pian), în diverse forme (lied, temă cu variațiuni, mini-suite tematice, rondo, etc), cu o durată între 2–5 minute, 2) lucrare mai amplă, cu durata între 5 – 15 min.
Condiții de participare: Un concurent este admis cu o singură lucrare (pentru varianta 2), sau cu una sau mai multe piese scurte, conform minutajului (pentru prima variantă), cu specificarea variantei alese (1 sau 2).
Se poate concura și la ambele variante. Taxa de înscriere: pentru o singură variantă – 80 lei, iar pentru ambele variante – 150 lei – Lucrarea prezentată trebuie sa fie originală și nepublicată până la data prezentului concurs. Se admit partituri în manuscris (cu caractere de culoare neagră), xerocopiate sau tehnoredactate însoţite sau nu de CD-uri cu caracter documentar, conţinând înregistrarea pieselor prezentate în concurs. Aceste exemplare vor avea menționate numai un titlu şi un motto pentru identificare(fără nume sau semnătură).
Înscrierea se va face pană la data de 25 mai 2014, la adresa: Fundația Culturala “PRO PIANO-ROMÂNIA”, pentru d-na prof. Stela Avesalon, Aleea Pădurea Craiului nr.1, Bloc H3, Scara 1, Ap. 11, sector 3, Cod 032719, Of. Post 57, București.
Fiecare trimitere va trebui să conţină:
1. lucrarea respectiva, în 3 (trei)) exemplare, pe care să figureze numai titlul şi un motto
2. un plic închis pe care se va afla notat motto-ul ce figurează pe partitură. În interiorul plicului se vor găsi: formularul de înscriere (care va cuprinde numele şi prenumele compozitorului, locul şi data naşterii, şcoala din care face parte, adresa completă, numărul de telefon, adresa de e-mail), – copia unui document care să ateste data naşterii, – un scurt curiculum vitae – o scurtă prezentare a lucrării respective
3. copia chitantei de achitare a taxei de inscriere
4. in cazul anexarii CD-ului lucrării prezentate în concurs, acesta va purta motto-ul înscris pe partitură, fără nici o altă însemnare sau comentariu.
Participarea la concurs implică acceptarea integrală de către concurenţi a prezentului regulament şi a deciziilor juriului. Pentru informaţii suplimentare, concurenţii se vor adresa secretariatului artistic al Fundatiei.
Juriul: Juriul va fi format din personalităţi prestigioase ale vieţii muzicale româneşti.
Premii: În urma deliberării, juriul va decerna următoarele premii: Premiul I, II, III pentru fiecare din cele 2 variante. Juriul îşi rezervă dreptul de a decide asupra neacordării oricăreia dintre distincţiile mai sus menţionate. Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Autorii premiaţi vor fi invitaţi să participe la Concertul de Gală al Concursului, in data care va fi anuntata dupa incheierea inscrierilor, iar laureații Premiului I își vor interpreta compoziția în Gală.
Partiturile premiate intră în proprietatea Fundatiei Culturale “PRO PIANO-ROMANIA”. Partiturile care nu au obţinut premii pot fi restituite, la cerere, autorilor.
Organizatorii vor mediatiza lucrările premiate prin publicarea lor intr-un volum special, in emisiuni speciale TV şi radio. Totodata, lucrarile au sansa sa fie interpretate in auditii si recitaluri organizate de Fundatie, pe toata durata anului.

REGULAMENTUL SECŢIUNII MUZICOLOGIE – ediția a III-a
Concursul se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor din Școli, Licee, Colegii, Universităţi, Academii şi Facultăţi de Muzică (pentru concurenții din străinătate este preferată limba engleză). Concursul constă într-o singură probă scrisă și presupune comentarea unei lucrări muzicale din secolul XX (lucrare care va fi prezentată în momentul concursului). Ora și locul de desfășurare se va anunța la sfârșitul lunii mai 2014.
Înscrierile se vor face până la data de 25  mai 2014 prin e-mail (propiano@gmail.com) sau direct la organizator (informații la telefon)
Pentru înscriere sunt necesare următoarele:
1. copia unui act de identitate 2. formularul de înscriere de mai jos, completat 3. copia achitării taxei de participare de 50 lei
Se vor acorda: premiul I, II, III și premii speciale. Premiile constau în Diplome, iar Premiul I și în bani.
Gala de premiere va avea loc odata cu premierea pentru secțiunea interpretare și compoziție, la o data ce se va anunța ulterior.

Informații suplimentare: Tel: 0722 38 26 26,E-mail: propiano@gmail.com,Web: www.propiano.org.
 
 
FORMULAR de ÎNSCRIERE
Concursul Internațional “PRO PIANO-ROMÂNIA”
Secțiunea muzicologie – ediția a III-a, 2014
 
Nume
Prenume
Data nașterii
Țara – cetățenia
Cod numeric personal
Domiciliul (adresa completă)
Tel./Fax
E-mail
Instituția de învățământ

Clasa/anul
Profesor - Nume și prenume


Data:                                      Semnătura:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.